Oprava práčky

Oprava práčky

City: Bratislava, Ružinov
Machine: práčka LG
Model of machine: F72J7HG1W
Malfunction: vykurovacie teleso je mimo prevádzky

Ďalšia práčka s chybou vyradí poistky. Diagnostika ukázala, že vykurovacie teleso bolo mimo prevádzky. Po výmene sa vykonalo kontrolné pranie, ktoré ukázalo plný výkon práčky. Fotografia ukazuje, že špirála zlyhala kvôli veľkému množstvu vodného kameňa a zvýšenej tvrdosti vody. Aby sa predišlo takýmto poruchám, je potrebné používať výrobky na starostlivosť o práčku každé 3 až 4 mesiace.

Latest posts

Podľa slov klienta pračka niekedy nedokončí cyklus prací, v bubne zostáva mokré bielizeň.

V dôsledku diagnostiky bolo identifikované čer…


Read more.

Práčka Samsung. Podľa klienta sa práčka prestala spúšťať. Na displeji sa vyskytla chyba DC. Diagnostika ukázala, že elektronický zámok dverí DC 34…


Read more.

Sušička AEG pri práci začala hlasno kňučať, nezískava dostatočnú hybnosť. Pitva odhalila chybný motor pohonu bubna. Po výmene začalo všetko fungov…


Read more.

Sušička sa vôbec nezapne. Počiatočná diagnostika ukázala, že riadiaca jednotka bola mimo prevádzky. Po výmene batérií napájacieho zdroja, lnk304 a…


Read more.